Výzkum a vývoj

Výzkumné a vývojové aktivity jsou důležitou a nedílnou součástí podnikání společnosti Batex-T s.r.o. Výzkum a vývoj se zaměřuje na speciální textilie pro technické aplikace. Projekty realizujeme s partnery od návrhu, konstrukce, funkční vzorky po poloprovozní a provozní testování. Realizované projekty jsou průmyslově využívány a aplikovány, např. Aqoiltex – separace oleje a olejových látek z vody.